CÁC CHUYÊN ĐỀ TÂM LÝ DÀNH CHO GIÁO VIÊN

 

MỤC NỘI DUNG CHỦ ĐỀ MỤC TIÊU THỜI LƯỢNG
1 NHẬN DIỆN VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TÂM LÝ CỦA HỌC SINH
(Kỹ năng quản lý lớp học và hỗ trợ tâm lý học sinh)
– Giúp giáo viên chủ nhiệm nhận diện các vấn đề của học sinh và cung cấp cho học sinh các kỹ năng để giải quyết các vấn đề kịp thời.
– Có kỹ năng giao tiếp và lắng nghe để hiểu rõ hơn về tình hình của học sinh
– Giúp giáo viên có kỹ năng trợ giúp tinh thần học sinh
Hình thức: Chia sẻ kiến thức ứng dụng liên quan và gỡ rối theo tình huống thực tế mà giáo viên chia sẻ
 120 phút 
2 KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TÍCH CỰC
(XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC)
-Giúp giáo viên tìm hiểu và áp dụng các chiến lược để tạo ra một môi trường làm việc hạnh phúc và truyền cảm hứng cho cấp trên, đồng nghiệp và phụ huynh/học sinh.
– Hướng dẫn giáo viên về kỹ năng tự chăm sóc bản thân và quản lý stress để đạt được sự hài lòng và hạnh phúc trong công việc giảng dạy.
– Giúp giáo viên khám phá các phương pháp và công cụ để xây dựng mối quan hệ tốt giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, tạo nền tảng cho một trường học tích cực.
– -Giúp giáo viên nắm vững các kỹ năng quản lý lớp học, bao gồm quản lý thời gian, quản lý hành vi của học sinh, và tạo ra một môi trường học tập tích cực.
– Khuyến khích sự chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến giữa các giáo viên để tạo ra một cộng đồng hỗ trợ và đồng cảm, góp phần vào sự truyền cảm hứng cho giáo viên.
Hình thức: Chia sẻ kiến thức ứng dụng liên quan và gỡ rối theo tình huống thực tế mà giáo viên chia sẻ
 120 phút 
3 TRÒ CHUYỆN HIỆU QUẢ VỚI PHỤ HUYNH
( PARENTS AS PARTNERS)
– Giúp giáo viên có kỹ năng trò chuyện vfa thông báo với phụ huynh về tình hình học sinh một cách hiệu quả;
– Các kỹ năng giao tiếp và lắng nghe, cách xây dựng mối quan hệ tốt với cha mẹ học sinh, cách giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh và gia đình.
– Giúp giáo viên có kỹ năng kết nối với phụ huynh như một đối tác để cùng nhau đạt được sự phát triển tốt nhất cho học sinh ( Parents  as partners)
Hình thức: Chia sẻ kiến thức ứng dụng liên quan và gỡ rối theo tình huống thực tế mà giáo viên chia sẻ
 120 phút